SCENTIA KNOWLEDGE & INNOVATION
   EQUIPS MESURA I REGISTRE
   ELECTRÒNICA ECUs    DADES: EXTRACCIÓ DE VALOR
FAMILIA D'EQUIPS DE MESURA I TEST
UNITATS DE CONTROL ELECTRONIC
SCENTIA DATA
La nostra completa familia d'equips de mesura i registre.
Equips Robustos i Autonoms
CAN, GPS, Analog, Freq, Temp
Plug&Play. Fàcil configuració
Connectables a Bateria
Possibilitat de personalització

Sigueu benvinguts. Us convidem a entrar.
Descobriu el vostre col·laborador expert en sistemes Electrònics.
Definició i disseny d'ECUs
Sistemes de verificació
Projectes claus en ma
Assessoria i formació

Sigueu benvinguts. Us convidem a entrar.
La nostra àrea especialitzada en anàlisi i processat de dades.
Validació: coherència i no corrupció
Mineria de dades

Anàlisi i reordenació
Processat de dades
Presentació útil de la informació

Sigueu benvinguts. Us convidem a entrar.


(Tots els continguts i imatges d'aquest lloc són propietat d'Scentia Electronics S.L.)