EQUIPS SC,TINY
Registradors
SC-Logger Plus
SC-Logger Plus LCD
SC-Logger compact
SC-Logger GSPCAN
Conversors
tinyTC to CAN
tinyADC to CAN
tinyCAN to Analog
tinyCAN to Freq
Visors
VisorCAN
Head Equips mesura i test
  Inici L'Empresa Contacteu-nos  
 

Equips electrònics avançats de mesura i registre de dades

Descripció

La nostra família d’equips SC i tiny permet capturar, processar, enregistrar i/o convertir dades de multiples fonts. Està especialment adaptada per a un ús autònom sense supervisió, tan de sessions curtes com llargues (de dies). No és necessari ser un usuari expert ni costoses sessions de formació. Els equips estan llestos per connectar i funcionar. Només cal configurar la informació a capturar i/o convertir.  

Família d'equips SC-Logger i tinyCAN


Característiques generals dels equips

  • Dispositius de funcionament autònom i màxima simplicitat d’us.
  • CAN 2.0A/B. Baudrate: 125k, 250k, 500k, 1000k.
  • Alimentació directe bateria: 9..16VDC (opcional 30VDC).
  • Dispositius de baix consum.
  • Rangs Temperatura: Normal i Estès.
  • Caixes metàl·liques compactes i robustes.
  • Configuració simple (RS232 o fitxer en targeta SD).
  • LEDs indicant les diferents funcions: Alimentació, CAN, …

Scentia desenvolupa i produeix tots aquests equips, oferint tot el suport necessari i la possibilitat de personalització dels mateixos per adaptar-los a les necessitats concretes de cada treball.Equips de mesura i registre

SC-Logger Plus SC-Logger Plus
Descripció: Mesura i registre de dades multifont (Analògiques, Freqüència, CAN i GPS) a targeta SD. Màxima simplicitat.
Aplicacions: Assajos, verificacions, anàlisi.
Característiques: Entrades:6 ADC(16bit), 4 Freq, 2CAN, 1GPS (ant.ext.). Targetes SD fins 2G. Configuració simple a través de fitxer de text. SPS de 0,2 a 200Hz. Trigger de qualsevol magnitud. Interconnexió equips.

SC-Logger Plus LCD SC-Logger Plus LCD
Descripció: Mateixes característiques que SC-Logger Plus. Inclou display LCD (2x20) ideal per la monitorització de les diferents magnituds convenientment escalades.
SC-Logger Compact SC-Logger Compact
Descripció: Mesura i registre de dades multifont (Analògiques, Digitals, CAN) a targeta SD. Màxima simplicitat.
Aplicacions: Assajos, verificacions, anàlisi.
Característiques: 8 ADC(10bit), 1 o 2CAN. Targetes SD fins 2G. Configuració simple a través de fitxer de text. SPS de 0,2 a 200Hz.
SC-Logger GPSCAN SC-Logger GPSCAN
Descripció: Captura i registre de informació GPS (antena exterior) i magnituds CAN a targeta SD. Màxima simplicitat.
Aplicacions: Supervisió d’assajos en vehicle i registre de “viatges”
Característiques: 1 o 2CAN. Targetes SD fins 2G. Configuració simple a través de fitxer de text. SPS de 0,2 a 10Hz.


Equips de mesura i conversió de magnituds Analògiques a CAN

tinyTC to CAN tinyTC to CAN
Descripció: Captura fins a 8 entrades Termoparell i les converteix a CAN. Ideal com a auxiliar dels equips SC-Logger
Aplicacions: Mesures de temperatura.
Característiques: Fins a 8 entrades TCK (-40..1000ºC, resolució de 0,1ºC) Linealització i Compensació Unio Freda. Possible interconnexió multiples equips.
tinyAnalog to CAN tinyAnalog to CAN
Descripció: Captura fins a 8 entrades Analògiques i les converteix a CAN. Ideal com a auxiliar dels equips SC-Logger.
Aplicacions: Mesures de voltatges, corrent,...
Característiques: Fins a 8 entrades AD (+-10V, 16 bits). SPS: 0,1 a 100Hz. Possible interconnexió multiples equips.


Equips de captura magnituds CAN i conversio a Analògic o freq

tinyCAN to Analog tinyCAN to Analog
Descripció: Llegeix magnituds CAN i les converteix en sortides Analògiques adequades per a equips de mesura i assaig.
Aplicacions: Monitorització o captura de magnituds CAN amb equips convencionals (multimetres, oscil·loscopis, etc).
Característiques: Fins 12 sortides Analògiques (0..5V,16 bit).
tinyCAN to Freq tinyAnalog to CAN
Descripció: Llegeix magnituds CAN i les converteix en sortides de Freqüència adequades per a equips de mesura i assaig.
Aplicacions: Monitorització o captura de magnituds CAN amb equips convencionals (multimetres, oscil·loscopis, etc).
Característiques: 3 sortides Freqüència (0..5V, duty 50%).


Equips de visualització i inspecció CAN

VisorCAN VisorCAN
Descripció: Permet inspeccionar missatges CAN i/o magnituds dins els missatges CAN.
Aplicacions: Monitorització de missatges i/o magnituds CAN.
Característiques: 2 Línies amb funcionament independent (qualsevol combinació de missatges i/o magnituds CAN). Botó Hold.


Si necessiteu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres:

mes info


[A dalt]
[Inici]